نوآور و خلاق
تربت حیدریه -فیض آباد
۰۹۳۵۸۰۰۶۵۸۰
شنبه - پنجشنبه: 09:00 - 17:00

ما متخصص هستیم

شرکت آباد دشت ارکیده سبز با نام تجاري آداس با پشتوانه 20 ساله فنی هیت موسس در فروردین 98 با هدف کمک به صنعت کشاورزي کشور شکل گرفت و با شروع به فعالیت هاي تحقیقاتی و پژوهشی جهت ساخت ماشین هاي کشاورزي ارزان، با کیفیت و کارا آغاز و در مهرماه 98 موفق به طراحی و ساخت چند نمونه مینی تراکتور باغی شدیم و اینک با توسعه و تست محصولات موفق به احداث کارخانه اي در شهرستان محولات ( فیض آباد ) با هدف تولید انبوه ماشینهاي کشاورزي مدرن و پیشرفته شده و نگاه به اینده این شرکت تولید محصولات نو اورانه و جدید در صنعت کشاورزي کشور است