نوآور و خلاق
تربت حیدریه -فیض آباد
۰۹۳۵۸۰۰۶۵۸۰
شنبه - پنجشنبه: 09:00 - 17:00
  • مینی تراکتور باغی مدل رعد
  • مینی تراکتور باغی مدل طوفان
  • سم پاش توربو لاین مدل پوشش
  • مینی تراکتور کمر شکن مدل تک
  • کمباین جمع کن زعفران مدل طلوع
  • ماشین پاک گر زعفران مدل دقیق
  • ماشین سورت و خشک کن زعفران و میوه
  • دستگاه مخلوط کن کود و کود پاش
  • دستگاه خشک کن زعفران
  • دستگاه چاله کن