نوآور و خلاق
تربت حیدریه -فیض آباد
۰۹۳۵۸۰۰۶۵۸۰
شنبه - پنجشنبه: 09:00 - 17:00

برق و الکترونیک

  • طراحی و ساخت تابلوهای هوشمندآبیاری کشاورزی (کنترل از راه دور )
  • طراحی و اجرای پروژه های دوربین امنیتی و خورشیدی
  • طراحی و ساخت دستگاهای حفاظتی باغ های پسته و میوه (دزدگیر )
  • طراحی و اجرای فنس های الکترونیک
  • طراحی و ساخت مدارات الکترونیک گلخانه هوشمند
  • طراحی و اجرای پروژه های الکترونیک و اتوماسیون
  • طراحی و تحقیق و مکانیزه کردن مزارع و باغ ها