نوآور و خلاق
تربت حیدریه -فیض آباد
۰۹۳۵۸۰۰۶۵۸۰
شنبه - پنجشنبه: 09:00 - 17:00

 

  • خدمات تعمیر و نگهداری تولیدات شرکت
  • خدمات و تعمیرات ماشینهای کشاورزی دیگر شرکت ها
  • خدمات و نگهداری برق و الکترونیک
  • خدمات و پشتیبانی نرافزارها و محصولات اموزشی
  • پشتیبانی و آموزش نمایندگان شرکت
  • طراحی و اجرای ایده های نوآورانه کشاورزی و صنعتی